Vaart zz 127 9401 GL Assen Tel: 06-26685100

Wiezijn wij?


De Stichting kleren van de keizer is een ideële organisatie die in het leven is geroepen om mensen te helpen om patronen bij henzelf en patronen bij organiseren te herkennen. Het ideële karakter komt naar voren in onze wortels waarin we de (theoretische) grondslagen van de Stichting beschrijven en een meer persoonlijk deel vind je terug onder ‘Stichting bestuur’.
wie zijn wij