Vaart zz 127 9401 GL Assen Tel: 06-26685100

Watdoen wij?


Het is dé tegenstelling van deze tijd: nooit eerder hadden we het zo goed en voelden we ons zo slecht. Het aantal mensen met problemen stijgt snel en de hulpverleners die klaar staan om die mensen op te vangen krijgen het steeds drukker. Wat opvalt is dat de problemen steeds aan die mensen worden gerelateerd. Ze mankeren iets, ze komen te kort, beschikken over onvoldoende competenties, ze zijn beperkt. Hulp is er op gericht de tekortkomingen op te heffen door die mensen iets te leren, hen te genezen, therapie aan te reiken. Dat kan werken maar terug in hun eigen context vallen ze vaak toch weer terug.

Dat problemen ontstaan in wisselwerking met de context waarin je leeft en daarin ook weer kunnen worden opgelost, is uit beeld geraakt.

Als je ondersteuning vraagt
Bij de Stichting kleren van de keizer kun je ondersteuning krijgen om je weer te leren ontwikkelen in een omgeving die bij je past. Klop je bij ons aan dan zoeken we naar een persoonlijke en unieke route die je gaat helpen om te herkennen hoe dit er voor jou uitziet. Je vindt aanknopingspunten en daarmee gaan we aan de slag om je te helpen daarvan gebruik te maken.

Als je ondersteuning biedt
Tegelijkertijd bieden we een uitgebreid opleidings en coachingsprogramma aan professionals die dit herkennen maar er geen passend repertoire bij hebben. Dat kan in alle gewenste vormen; van uitgebreide opleidingen tot op maat gesneden incompany trainingen.