Vaart zz 127 9401 GL Assen Tel: 06-26685100

Voorwie zijn wij?


De samenleving verandert in een ongekend hoog tempo. De mogelijkheden om altijd online te zijn, de invloed van het neoliberalisme op burgers, het opknippen van hulpverlening in tal van specialismen, de voortdurende bedreiging van ons milieu en de afbreuk van het democratisch stelsel zijn voorbeelden van verschijnselen die kolossale invloed hebben op hoe wij gewend waren om met onze omgeving om te gaan. Dat kan spanning opleveren bij hen die afhankelijk zijn van ondersteuning en ook bij hen die gewend ondersteuning te bieden:

Voor mensen die ondersteuning vragen
Dat geldt vooral voor mensen die afhankelijk zijn van zorg of ondersteuning om zichzelf te kunnen handhaven en dikwijls geholpen moeten worden bij het inrichten van hun persoonlijke omgeving zodat zij zich daar passend in kunnen blijven ontwikkelen. Soms is het zelfs nodig om van omgeving te wisselen.

Voor mensen die (al) ondersteuning bieden
Professionals die gewend zijn hun dienstverlening te richten op de persoonlijke vragen en wensen van hun cliënten, waarbij het vooral aan de orde is hoe mensen kunnen veranderen en verbeteren om effectiever te functioneren. Dat er sprake is van een misfit in betekenisgeving tussen cliënt en diens omgeving wordt niet gezien of genegeerd. Bij de Stichting kleren van de keizer leer je daar wel aandacht aan te besteden, sterker nog leert het als uitgangspunt te gebruiken.