Vaart zz 127 9401 GL Assen Tel: 06-26685100

Samenwerking


Bureau Zandbergen

BureauZandbergen

Bureau Zandbergen is een zelfstandig bureau voortgekomen vanuit de specifieke expertise van Ingrid Zandbergen. Tegelijkertijd worden hier ervaringen opgedaan die helpend zijn voor de verdere ontwikkeling van stichting kleren van de keizer. www.bureauzandbergen.nl

Meet

Meet is een kleinschalige zorginstelling waar professionele zorg wordt aangeboden aan kinderen/jeugdigen die om verscheidene redenen niet meer bij hun ouders thuis kunnen wonen.
Meet Holding BV: https://www.jij-en-wij.nl/
Meet Holding BV

Beukenhorst

Beukenhorst

De Beukenhorst is een kleinschalige zorginstelling waar professionele zorg wordt aangeboden aan kinderen/jeugdigen die om verscheidene redenen niet meer bij hun ouders thuis kunnen wonen.

Ambulant

Als je kind een beperking heeft, kan dat soms best lastig zijn, wij bieden hiervoor Ambulant begeleiding. Voor jezelf, maar ook voor broers of zussen. Dan is het fijn als iemand advies kan geven, vragen kan beantwoorden of ondersteuning kan bieden.
Meet Holding BV

 
 
Stichting Bijzonder en toch Gewoon

StichtingBijzonder en toch Gewoon

Stichting Bijzonder en toch Gewoon http://www.stbg.nl/
Stichting Bijzonder en toch Gewoon realiseert een kleinschalige coöperatieve woongroep in Assen op basis van PGB’s voor mensen met ASS, een verstandelijke beperking en een bijzondere zorgvraag. Indicaties ZZP-VG 6 en 7.

De Stichting is opgericht door ouders die ervaren dat de reguliere zorgaanbieders veelal onvoldoende kunnen inspelen op de bijzondere zorgvraag van hun zoon of dochter. Zeker nu de kosten van de langdurige zorg de solidariteit binnen onze samenleving te boven gaan en het leven van veel mensen met een beperking onder zware druk komt te staan.

Centraal staat de fijngevoelige afstemming op de bewoners. In combinatie met voldoende eigen ruimte en houvast, veiligheid en waardering zodat ieder een goed leven kan leiden en naar zijn/haar vermogen in ontwikkeling kan blijven. Wij richten ons op de kwaliteiten en mogelijkheden van onze bewoners, daarin zijn zij net als iedereen uniek en waardevol.