Vaart zz 127 9401 GL Assen Tel: 06-26685100

Ondersteuning


ondersteuning
Bij de Stichting kleren van de keizer wordt direct ondersteuning geboden aan mensen die op de één of andere manier zijn vastgelopen in hun ontwikkeling. Dat kan in heel verschillende situaties optreden en het kan een heel breed spectrum aan mensen treffen. Het kan gaan over hele ernstige problemen waarbij zeer intensieve begeleiding aan de orde is. Maar ook over lichte vormen van onrust of spanning waarbij je merkt dat ‘er iets niet klopt’.

Ambulante ondersteuning, 24-uurs zorg, gerichte training of enkele gesprekken, ondersteuning kan alle denkbare vormen hebben. Dat besluiten we nadat er een intake heeft plaatsgevonden en er een keuzemoment is geweest dat uitwijst dat er een klik is tussen jou en Stichting kleren van de keizer.

Bij de Stichting werken mensen die veel ervaring hebben met mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen. Ook mensen die zijn vastgelopen (in hun werk en thuis zijn komen te zitten) en jongeren die problemen hebben met hun identiteitsvorming zijn bij ons welkom. Kortom als je ziet dat er een probleem is en je voelt dat je vastloopt en iedereen laat je merken dat jij je moet aanpassen om het op te lossen, dan wordt het tijd contact op te nemen.