Vaart zz 127 9401 GL Assen Tel: 06-26685100

Ondersteuningvragen


Stichting kleren van de keizer
Het is voor mensen met een (lichte) verstandelijke beperking steeds moeilijker geworden om zich aan te passen aan wat de samenleving van hen vraagt. Beroepen die in het verleden moeiteloos konden worden uitgevoerd zijn nu verdwenen, scholen stellen steeds meer en hogere doelen waarop zij worden beoordeeld, zelfstandig en onafhankelijk functioneren is het hoogste goed in onze samenleving geworden. Voor mensen die in hun functioneren juist afhankelijk zijn van de mate van sociale samenhang in hun omgeving is dat een ramp.

Datzelfde kan gelden voor mensen met psychiatrische problemen, voor mensen die werkloos zijn geraakt, voor mensen die uit andere landen naar Nederland zijn gevlucht, jongeren die hun opleiding niet hebben afgemaakt, kortom een heel breed spectrum van mensen waarbij er in de wisselwerking tussen hen en hun context sprake is van een vastgelopen situatie.

Een heel andere categorie bestaat uit (langdurig) zieke werknemers die zijn vastgelopen in hun werk omdat zij zich niet meer herkennen in de context van procedures, voorschriften en protocollen die in hun beleving vooral in de weg zitten bij het uitoefenen van hun vak. De politie, de zorg en het onderwijs zijn voorbeelden van omgevingen waarbij dat nadrukkelijk speelt.