Vaart zz 127 9401 GL Assen Tel: 06-26685100

Ondersteuningbieden


Bij de Stichting kleren van de keizer leer je uitgaan van de context van mensen. Je zoekt dan de context van die ander uit en aan welke invloeden die blootstaat. Je reikt aan wat bij zijn of haar omgeving, problemen en mogelijkheden past en kijkt of een proces op gang komt waarin de persoon z’n problemen de baas wordt. Daar help je zo nodig bij.

Dat verschilt fundamenteel van hulpverleningsprocessen die uitgaan van de persoon waarbij je iemand leert hoe die kan ‘veranderen’ om zich aan te passen. Daarbij stel je doelen, maak je stappenplannen, volg je een concept. (liefst evidence based)

Bij ons leer je hoe je zelf betekenis geeft, hoe anderen dat doen, hoe betekenisgeving kan worden gebruikt om te begrijpen wat er om je heen gebeurt. Je leert er over oriëntaties van mensen en hoe wisselwerking leidt tot ontwikkeling, wat daarbij helpt en wat in de weg zit.