Vaart zz 127 9401 GL Assen Tel: 06-26685100

Omgaanmet spanning en wrijving in organisaties


Omgaan met spanning en wrijving in organisaties
Nederland staat in de wereld bekend om het polderen. Het polderen en het poldermodel staan als metafoor voor het er samen uitkomen. Zeker is dat het Nederlandse handelsgeest vertrouwd is met het onderhandelen en het creëren van meerwaarde in ruilverhoudingen. Maar wat nu als er veranderingen moeten plaatsvinden of als er geen ruiling mogelijk is. Wat nu als er een stil conflict is waar men wel weet in de organisatie dat er iets moet veranderen om ontwikkeling mogelijk te maken maar we willen elkaar niet afvallen. Uitspraken als “we vinden elkaar erg aardig, het gaat hier ontzettend veel goed, wij zijn het wel eens en anders hebben we het er met elkaar over” zijn signalen dat de confrontatie uit de weg wordt gegaan. Dit betekent stilstand voor jezelf als individu of als organisatie.

Bij kleren van de keizer zijn we van mening dat het soms nodig is om de spanning of de wrijving die er is bloot te leggen, immers .. zonder wrijving geen glans. Conflicten zijn niet alleen een deel van de sociale werkelijkheid. Ze zijn ook, mits constructief gehanteerd, een instrument voor ontwikkeling en innovatie. Elk conflict speelt zich af tussen mensen die per definitie verschillend zijn. Als vanzelfsprekend zal je daarom ook een conflict verschillend ervaren en er betekenis aan geven. Het is onze expertise om je de verschillen te laten zien en je te laten ervaren waar juist wrijving nodig is om een verandering tot stand te brengen. Dit vraagt een context en een aanpak, waarin verschillen tot hun recht kunnen komen. Bij de Stichting helpen we mensen en organisaties om samen ‘anders’ te zijn zodat je elkaar kan aanvullen om veranderingen mogelijk te maken.

Voor wie:
In principe zijn er voor elk gezelschap mogelijkheden om een trainingsprogramma samen te stellen. In de praktijk gaat het echter vaak over mensen die in hun (dienstverlenende) organisatie uitvoerend bezig zijn. Ambulant hulpverleners, buurtwerkers, wijkagenten, WMO-functionarissen, wijkverpleegkundigen, etc.
Het herkennen van verschillen, het herkennen van context en wat er dan aan mogelijkheden kan ontstaan als je leert hoe je met spanning en wrijving kunt omgaan hoeft niet gepaard te gaan met een grote hoeveelheid aan theoretische bagage. Korte trainingen hebben vaak al effect als inspiratiebron en door de praktische vormgeving is er ook direct en concreet effect.