Vaart zz 127 9401 GL Assen Tel: 06-26685100

Masterclass


Masterclass kleren van de keizer
Je hebt macht over een omgeving als je de definitie van de situatie voor anderen kunt bepalen. Dat is bijna vanzelfsprekend voor iemand aan de top van een organisatie. Je gebruikt je rationaliteit en je organiserend vermogen om vanaf jouw plek de organisatie in te richten en te besturen. Jij, met jouw mogelijkheden, beschikt over een overzicht dat anderen niet hebben. Je bent je daar van bewust en je weet dat je daarmee het best in staat bent om de organisatie de toekomst in te leiden. Met dat doel voor ogen leg je plannen uit en gebruik je macht om medewerkers zo ver te krijgen dat ze naar jouw inzichten gaan handelen. Dat kan als je productieprocessen leidt of als je aan top leeft van een politieke arena, en tegenwoordig ook als je voor de media werkt. Maar wat als je een organisatie leidt die uitsluitend en alleen op de wereld is om met sociale/maatschappelijke activiteiten mensen verder te helpen? Of een organisatie waarin mensen vooral van hun creatieve vermogens afhankelijk zijn om producten in de wereld te helpen? Of een organisatie die letterlijk een samenleving inricht bijvoorbeeld een afdeling ruimtelijke ordening bij een gemeente?

Past die vorm dan ook of is het zo dat er andere vormen van organiseren en leiding geven nodig zijn om die processen te begeleiden? Wat vraagt dat van de top van zo’n organisatie?

Betekenisgeving is het woord dat veel wordt gebruikt in de huidige management literatuur. Onze uitleg is gebaseerd op het in 2001 verschenen boek “met gevoel voor realiteit’ door van Dinten waarin hij het begrip beschrijft als een gevolg van in mensen vastgelegde vooringenomenheden waarmee ze verschijnselen om hen heen waarnemen. Hoe betekenisgeving zich in de samenleving heeft ontwikkeld wordt al op de eerste dag van deze masterclass duidelijk. Uw moderator neemt u mee in de wereld van contextgedreven organiseren door dit aan de hand recente casuïstiek toe te lichten. Welke gevolgen dat heeft voor de inrichting van uw organisatie en hoe dan een verschuiving plaatsvindt van maken naar mogelijk maken.

De klassieke vormen van managementsturing en monitoring zijn ontoereikend wanneer u zich realiseert dat de focus bij contextgedreven organiseren ligt op de buitenkant van uw organisatie. Juist de effecten die de inspanningen van uw organisatie in de samenleving zijn richtinggevend voor de sturing, in plaats van wat er aan de binnenkant van uw organisatie gebeurt. Waar let u dan op? Daarvoor zijn effectiviteitsratio nodig die u in de masterclass ter plekke en leert ontwikkelen, en wordt gebaseerd op uw specifieke situatie.

Voor wie?
Directeuren en beleidsmedewerkers van dienstverlenende organisaties, wethouders, beleidsambtenaren van gemeenten, teamchef politie, gemeenteraadsleden en anderen die herkennen dat hun organisatie niet meer passend kan organiseren.

Praktische informatie:
Het begint met een 24 uur sessie van 17.00 uur tot 22.00 uur en van 9.00 tot 17.00 uur en twee vervolgdagen waar steeds 14 dagen tussen zit. De 24 uur sessie is inclusief overnachting.

Kosten:
De prijs voor deze opleiding is € 2.950,- excl. BTW. In de opleiding zitten alle faciliteiten inbegrepen zoals: overnachting met ontbijt, workingdiner, 3 x lunch, accommodatie, verblijfkosten en lesmateriaal.