Vaart zz 127 9401 GL Assen Tel: 06-26685100

Kijk,herken en ontwikkel


Opleiding “ Kijk, herken en ontwikkel!’

Een klassieker in ons aanbod is de opleiding ‘ Kijk, herken en ontwikkel!’ Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die wil leren hoe je met jouw organisatie van buiten naar binnen kunt werken. Wat daarvoor nodig is, welke interventies effectief zijn, wat je zelf kunt en ook waar je anderen nodig hebt om het voor elkaar te krijgen.

Dienstverlenende organisaties zijn steeds meer op het pad geraakt van het conceptualiseren van hun aanbod. Medewerkers worden gedwongen om volgens procedures en protocollen te werken waarbij het afvinken van een reeks van voorgeschreven handelingen centraal staat. Of dat ook daadwerkelijk leidt tot een resultaat in de realiteit is uit beeld geraakt. De overheid stimuleert die manier van doen door inspecties, controles en systemen in te richten waarbij organisaties worden beoordeeld op de ‘juiste’ afwikkeling van handelingen en niet op het resultaat daarvan. Dat een patiënt overleden is wordt als irrelevant beschouwd. Het gaat om de beoordeling van wat er bedacht is en of dat goed is uitgevoerd, in de juiste volgorde, door de juiste mensen. Verantwoordelijkheden zijn controleerbaar en als het fout gegaan is moet het ook aantoonbaar zijn wie of wat daarvan de oorzaak is. Als dat gelukt is volgt ‘case closed’. Organisaties worden daar strak op ingericht en het effect is dat er van binnen naar buiten wordt gewerkt en georganiseerd. Ook als het andersom beter past, wat bij dienstverlening meestal het geval is.

In de opleiding ‘ Kijk, herken en ontwikkel!’ staat centraal hoe organisaties weer kunnen worden ingericht op het vermogen van medewerkers om te handelen naar bevind van zaken. Medewerkers zijn vaak veel beter in staat om te herkennen wat er leeft in context waarin zij bezig zijn en dan toe te voegen wat nodig is. We noemen dat contextgedreven werken en organiseren. Het herkenbaar maken daarvan en het aanreiken van het instrumentarium om er methodisch mee uit de voeten te kunnen vormt de kern van ‘ Kijk, herken en ontwikkel!’

Naast contextgedreven werken en organiseren staat systeemgedreven werken en organiseren. Systemen zijn nodig en zijn bruikbaar bij activiteiten die daarom vragen. Denk bijvoorbeeld aan een salarisadministratie. In ‘ Kijk, herken en ontwikkel!’ leer je herkennen welke activiteiten passen bij systeemgedreven vormen van werken en organiseren en hoe systemen als helpend kunnen worden aangereikt binnen een organisatie die vooral contextgedreven is ingericht.

Een deel van de opleiding is didactisch ingericht op ervaringsleren waarbij deelnemers als het ware worden ondergedompeld in een toestand die dominant wordt bepaald door één van de vier vormen van betekenisgeving. Reducties in waarnemen bij elk van die vier vormen krijgt uitvoerig aandacht. Daarna zij er praktijkdagen waarin deelnemers steeds aan de hand van eigen casuïstiek leren wat ze er mee kunnen en word toegevoegd wat past of nodig is.

Voor wie
De opleiding “ Kijk, herken en ontwikkel!” is het meest volledige programma van de Stichting kleren van de keizer. Deze opleiding sluit aan bij de behoefte van mensen om weer te werken vanuit hun vakkundigheid. Zij weten hoe dat moet. In plaats daarvan dienen zij op te volgen van wat hen door een systeem of procedure wordt aangereikt. Het bijzondere van deze tijd is dat mensen die hebben gekozen voor een beroep of organisatie waarbij dienstverlening aan de orde is steeds vaker worden geconfronteerd met een vorm van organiseren die hen daarbij niet helpt.

Politiemensen, wijkverpleegkundigen, zorgmedewerkers, onderwijzers en ook bankemployees herkennen dit beeld vaak. Zij verstaan hun vak, herkennen in de samenleving of bij klanten wat er nodig is en zijn ook in staat dit toe te voegen. Zij zoeken naar de ruimte om te doen waar ze goed in zijn maar ervaren dat het niet zo maar meer gaat……

Voor mensen die een dienstverlenend beroep hebben en niet meer weten hoe zij daaraan passend vorm kunnen geven is de opleiding “ Kijk, herken en ontwikkel!” een uitkomst!

Je leert er op je eigen niveau en in je eigen tempo om je waarnemingsvermogen te vergroten, daarmee te herkennen welke interventies wel/niet passen en je persoonlijke effectiviteit te vergroten.

Kosten
De opleiding “ Kijk, herken en ontwikkel!” heeft 34 dagendelen.
De prijs voor deze opleiding is € 5950,- excl BTW. In de opleiding zitten alle faciliteiten inbegrepen zoals: workingdiner, diner, 16 x lunch, slotdiner, lesmateriaal, accommodatie.

Liever gespreid betalen? Neem dan even contact met ons op over de mogelijkheden.