Vaart zz 127 9401 GL Assen Tel: 06-26685100

Helpendesystemen


Opleiding ‘Helpende systemen’.

De opleiding ‘helpende systemen’ is een specifiek aanbod om medewerkers in een organisatie te helpen bij het bedienen en aanreiken van procedures en protocollen die bijvoorbeeld nodig zijn om de bedrijfsvoering vorm te geven. Vaak worden deze systemen gebruikt om management informatie op te halen en overzicht te verschaffen. Wat dat betekent voor medewerkers en wat het hen oplevert om hun werk beter te kunnen doen, blijft vaak onderbelicht. Het gevolg hiervan kan zijn dat het opvolgen en bedienen van systemen als doelstellingen worden geformuleerd en dat medewerkers het ervaren als in de weg zitten. Wie kent niet de veelgehoorde klachten van politie, GGZ-medewerkers, wijkverpleegkundigen en zelfs bankemployees dat zij meer tijd kwijt zijn aan het invullen van administratie dan aan hun eigenlijke werk. Of hulpverleners die vertellen over wat zij als hulpvraag herkennen bij hun cliënt, weten wat zij kunnen toevoegen maar hierin worden belemmerd door een financieringssysteem dat eerst moeten worden bediend voordat zij aan het werk kunnen.

Al meerdere decennia is het in onze samenleving gebruikelijk om vormen van organiseren te kiezen die passen bij de industrie. Dat gaat zo: Je definieert een resultaat en je bedenkt een organisatieconcept. Dan richt je de organisatie in en formuleer je doelstellingen. Je ontwikkelt stappenplannen met een tijdlijn. Waar nodig zet je macht in om het voor elkaar te krijgen. Deze vorm van organiseren heeft haar waarde in de industrie ruimschoots heeft bewezen. Zo zeer zelfs dat die vorm van organiseren de favoriete vorm is geworden, ook in de dienstverlening. Planning, verantwoordingen, dwingende voorschriften en procedures zijn hier het gevolg van en voeren de boventoon. Als er dan wordt gesproken over bureaucratie of overbodige administratie is het antwoord meestal dat er efficiënter moet worden gewerkt. Dat leidt niet vereenvoudiging of versobering van systemen, integendeel er worden meer mensen aangenomen om de systemen beter te kunnen bedienen.

De Stichting kleren van de keizer staat voor passend organiseren waarmee wordt bedoeld dat het in onze opleidingen verankerd zit dat er vormen van organiseren worden aangereikt die passen bij de activiteiten van de organisatie in wisselwerking met de context. Bij dienstverlening gaat dat vaak over van buiten naar binnen organiseren waarbij de samenleving leidend is voor de activiteiten die in de organisatie plaatsvinden en niet de procedures die vooraf conceptueel zijn vastgelegd en dwingend aan medewerkers worden opgelegd. Dat er desondanks wel systemen nodig zijn is evident maar hoe reik je die dan aan?

Zit jij op een plek in een organisatie waar je probeert om medewerkers te helpen met systemen en herken je dat je daar vooral weerstand bij ontmoet, dan is de opleiding ‘helpende systemen’ iets voor jou. Je leert er over de zin en onzin van systemen en die zo in te richten dat deze door medewerkers als helpend worden ervaren en tegelijkertijd voldoende informatie opleveren om te kunnen zien of het met de organisatie de goede kant op gaat.

Voor wie:
De opleiding helpende systemen is bedoeld voor mensen die voor de specifieke opgave hoe hun organisatie verder te helpen met behulp van systemen. Zij beschikken over een specifieke deskundigheid om instrumenten te ontwikkelen waarmee zij anderen in staat stellen om te monitoren, te ondersteunen bij hun dagelijkse werkzaamheden, kortom hun werk hun werk beter te kunnen doen.
Heb jij een opleiding in de ICT, HRM, administratie, logistiek management oid? En werk je bij een dienstverlenend bedrijf waar hoofdzakelijk contextgedreven wordt gewerkt en georganiseerd waarvan je begrijpt dat het past maar waarvan je niet weet hoe jij met jouw specifieke deskundigheid de beste bijdrage kan leveren dan is deze opleiding iets voor jou.

Praktisch:
De opleiding “Helpende systemen” heeft 14 dagdelen. Deze bestaat uit een 24 uur sessie en vijf dagen waar minimaal 3 weken tussen iedere dag zit. De opleiding wordt afgesloten met een slotdiner.

Kosten:
De prijs voor deze opleiding is 2.950,- excl. BTW. In de opleiding zitten alle faciliteiten inbegrepen zoals: workingdiner, diner, 6 x lunch, verblijfkosten, slotdiner, lesmateriaal en accommodatie.

Liever gespreid betalen? Neem dan even contact met ons op over de mogelijkheden.