Vaart zz 127 9401 GL Assen Tel: 06-26685100
Stichting kleren van de keizer

OverStichting kleren van de keizer

Als je hulp zoekt bij een organisatie, een overheidsinstituut of een instelling ervaar je onmiddellijk dwang. Er is altijd een protocol, een ‘keuze’menu of een loket waar voorschriften bepalen hoe jij verder gaat. Je wordt vastgezet en het bedienen van een systeem of de procedure is leidend, niet het resultaat.

Dat kan anders. Bij de kleren van de keizer doen we aan dienstverlening aan mensen die, bijvoorbeeld vanwege een beperking, ondersteuning nodig hebben. Als professional kan je bij ons leren wat je zelf soms onbewust al wist of zag. Maar je durfde of kon dat niet uit te spreken omdat anderen vinden dat je het niet goed ziet. Of dat je heel iets anders moet zien. Ben je daarin vastgezet?
Neus dan vooral eens door onze website en je gaat het verschil zien.

stichting kleren van de keizer


Wiezijn wij?

De Stichting kleren van de keizer is een ideële organisatie die in het leven is geroepen om mensen te helpen om patronen bij henzelf en patronen bij organiseren te herkennen. Het ideële karakter komt naar voren in onze wortels waarin we de (theoretische) grondslagen van de Stichting beschrijven en een meer persoonlijk deel vind je terug onder ‘Stichting bestuur’.

wie zijn wij


Opleiding

Voorwie zijn wij?

Voor mensen die ondersteuning vragen
Dat geldt vooral voor mensen die afhankelijk zijn van zorg of ondersteuning om zichzelf te kunnen handhaven en dikwijls geholpen moeten worden bij het inrichten van hun persoonlijke omgeving zodat zij zich daar passend in kunnen blijven ontwikkelen. Soms is het zelfs nodig om van omgeving te wisselen.

ondersteuning vragen
Voor mensen die (al) ondersteuning bieden
Professionals die gewend zijn hun dienstverlening te richten op de persoonlijke vragen en wensen van hun cliënten, waarbij het vooral aan de orde is hoe mensen kunnen veranderen en verbeteren om effectiever te functioneren. Dat er sprake is van een misfit in betekenisgeving tussen cliënt en diens omgeving wordt niet gezien of genegeerd. Bij de Stichting kleren van de keizer leer je daar wel aandacht aan te besteden, sterker nog: Je leert het als uitgangspunt te gebruiken.

ondersteuning bieden

 


 

Watdoen wij?

Als je ondersteuning vraagt
Bij de Stichting kleren van de keizer kun je ondersteuning krijgen om je weer te leren ontwikkelen in een omgeving die bij je past. Klop je bij ons aan dan zoeken we naar een persoonlijke en unieke route die je gaat helpen om te herkennen hoe dit er voor jou uitziet. Je vindt aanknopingspunten en daarmee gaan we aan de slag om je te helpen daarvan gebruik te maken.

Als je ondersteuning biedt
Tegelijkertijd bieden we een uitgebreid opleidings en coachingsprogramma aan professionals die dit herkennen maar er geen passend repertoire bij hebben. Dat kan in alle gewenste vormen; van uitgebreide opleidingen tot op maat gesneden incompany trainingen.
wat doen wij


 
Stichting kleren van de keizer

Klerenvan de keizer

Kleren van de keizer, een vertelling van Hans Christian Andersen.

Er was eens een keizer die de mooiste kleren aan wilde die er te krijgen waren. Om dit voor elkaar te krijgen liet de keizer wevers naar het kasteel komen. Twee bedriegers, die zich voor wevers uitgaven en zeiden dat ze de mooiste stoffen konden weven die je je maar denken kon. Het stof had de wonderbaarlijke eigenschap dat ze onzichtbaar waren voor iedereen die dom was. De keizer wilde van deze stof kleren omdat hij niet wilde toegeven dat hij de stof niet kon zien.
Tijdens de parade bewondert iedereen de mooie kleren en vertellen ze aan elkaar hoe prachtig het is. een klein kind zegt hardop dat hij geen kleren ziet. Volwassenen manen het kind tot stilte en blijven klappen als de keizer langs loopt. Voordat de optocht afgelopen is begint iedereen tegen elkaar te zeggen dat de keizer geen kleren aan heeft en het hoongelach begint……………………